Back Nghệ Thuật

Nghệ Thuật

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.

EM CÓ VỀ QUẢNG TRỊ VỚI ANH KHÔNG ?