Back Văn Hóa Lễ Hội Truyền Thống Lễ hội thống nhất non sông

Lễ hội thống nhất non sông

Lễ hội  thống nhất non sông - Lễ hội gắn với cụm di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi chứng kiến nỗi đau 20 năm chia cắt đất nước, nơi biểu hiện cao nhất khát vọng thống nhất và đoàn tụ của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội thống nhất non sông gắn với hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/04 hàng năm. Đây còn là ngày hội tôn vinh chiến thắng của đồng bào, đồng chí và chiến công của nhân dân cả nước trong cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lễ hội gồm 2 phần:

Phần lễ gồm: Lễ thượng cờ trên kỳ đài bờ Bắc và khai mạc ngày hội.

Phần hội gồm: Các hoạt động cắm trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân trong tỉnh.

Đây là lễ hội cấp Quốc gia được tổ chức vào năm tròn nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975).

 

Read 3133 times
Xem thêm trong chuyên mục: « Lễ hội trường sơn huyền thoại

Bình luận - Ý kiến của bạn