Back Khách Sạn Quảng Trị Danh bạ Khách sạn Nhà nghĩ

Danh bạ Khách sạn Nhà nghĩ

Bình chọn
(6 votes)

Danh bạ khách sạn ở Quảng Trị - Danh sách thông tin các khách sạn và nhà nghĩ tại QuảngTrị. Nhà nghĩ ở Quảng Trị

Khách sạn tại Quảng Trị
(Mã vùng:84-53)

Khách sạn Đông Trường Sơn 
Địa chỉ: Km 3, Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3580 490/ 3580 491 Fax: 3580 492
Khách sạn Hữu Nghị  
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3825 361 Fax: 3855 746
Khách sạn Mê Kông 
Địa chỉ: 66 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 385 2292/ 385 2927 Fax: 3855 234
Khách sạn Phụng Hoàng 2 
Địa chỉ: 146 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà
Điện thoại: 3854 567/ 3853 359 Fax: 3855 441
Khách sạn Thành Quả 
Địa chỉ: 183 Quốc lộ 9, Tp. Đông Hà
Điện thoại: 3550 789/ 3589 589 Fax: 3852 515
Khách sạn Phương Đạt 
Địa chỉ: 87 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3551 515/ 3852 789 Fax: 3551 519
Khách sạn Bưu Điện Quảng Trị
Địa chỉ: 291 Lê Duẩn, Tx.Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 418 Fax: 3852 850
Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 4 Lê Lợi, Tx.Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 744
Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: Km 2 đường 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 487
Khách sạn Khe Sanh
Địa chỉ: Km 64, thị trấn Khe Sanh, huyện Hương Hoá, Quảng Trị
Điện thoại: 3880 740 Fax: 3880 826
Khách sạn Miền Núi
Địa chỉ: Khe Sanh, H. Hướng Hoá, Quảng Trị
Điện thoại: 3880 545
Khách sạn Ngân Hà
Địa chỉ: 1B Lê Quí Đôn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 806 Fax: 3853 353
Khách sạn Phụng Hoàng
Địa chỉ: 146 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 567/ 3853 359 Fax: 3855 441
Khách sạn Phú Cường
Địa chỉ: Bãi biển Cửa Tùng, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 3823 204 Fax: 3820 316
Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 152 đường 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 773
Khách sạn Sepon
Địa chỉ: Khu KT - TM Đặc Biệt Lao Bảo, Quảng Trị
Điện thoại: 3777 129 Fax: 3777 128
Nhà khách Cựu Chiến Binh
Địa chỉ: Bắc Câu, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 811
Nhà khách State Bank
Địa chỉ: 64 Nguyễn Trãi, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 848
Nhà khách Tỉnh uỷ Quảng Trị
Địa chỉ: 261 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 425 Fax: 3850 248

 

Read 4640 times

Bình luận - Ý kiến của bạn