Back Ẩm Thực Đặc sản Miền Trung

Đặc sản miền trung - Ẩm thực Miền Trung

Đặc sản Miền Trung - Ẩm thực Miền Trung - Tinh hoa văn hóa ẩm thực Miền Trung. Những món ăn ngon, độc đáo, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa con người Miền Trung

Nem chợ Huyện là một trong những món ăn đặc sản của đất Bình Ðịnh. Mỗi lần có hội hát tuồng là người dân đất…